EuroSkills 2024 in Nederland

de ambitie en de route
Samen Werken aan Duurzaam Toptalent en Vakmanschap

Lees verderInhoud

Samenvatting

De ambitie

Veranderingen in economie, samenleving, arbeidsmarkt en klimaat vragen om meer goed opgeleide en gekwalificeerde vakmensen. Vakwedstrijden en een internationaal evenement als EuroSkills 2024 in Nederland kunnen bijdragen aan deze uitdagingen waar branches, sectoren, bedrijven en overheden voor gesteld staan.

EuroSkills

Is een tweejaarlijks internationaal evenement. Ruim 600 jonge vakmensen, 34 beroepsrichtingen, 30 Europese landen nemen hier aan deel. EuroSkills geeft een nationale boost aan de promotie van vakmanschap, beroepen en beroepsonderwijs en stimuleert kwalitatieve instroom van vakprofessionals.

WorldSkills Netherlands

Organiseert sinds 2002 vmbo- en mbo-vakwedstrijden samen met onderwijs en bedrijfsleven, vaardigt kampioenen af naar Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen. Vakwedstrijden kennen een sterke groei. In 2019-2020 doen ruim 30.000 jongeren van 150 vmbo-scholen en 54 mbo-scholen hieraan mee.

EuroSkills 2024 in Nederland?

Voor een actief ondernemings- en investeringsklimaat, meer in- en doorstroom van kwalitatief jong vaktalent en stimulering erbij van innovaties en technologie, bouwen aan een vakmanschapscultuur, verbinden van (regionale) bedrijfsleven-scholen-overheden, stimuleren van nationaal belang van en een actieve beweging in duurzaam vakmanschap en stevigere concurrentiepositie.

Strategie

EuroSkills als route, katalysator en evenement. Creƫren van een beweging in Nederland door een nationaal platform van partners werkend aan een gezamenlijke communicatiecampagne voor vaktrots, aan vakwedstrijden en aan een internationaal evenement. Nationale basis ligt er al, ook financieel (4,4 M) tot en met 2024.

Format EuroSkills 2024

RAI Amsterdam, 50 wedstrijden, 800 finalisten, 34 landen, 4-7 demonstraties, thema met duurzaamheid en innovatie in en met de Triple Helix, 2 conferenties, 4-6 workshops, bedrijvenmarkt en LOB-programma met 50 doe-activiteiten, opening, sluiting, sociaal en bedrijfsbezoekprogramma, netwerk, kennisuitwisseling. Resultaat: duurzamer vakmanschap en technologie bij vakprofessionals, succesvollere Nederlandse bedrijven, een groenere samenleving en een mediawaarde 80-100 M tot en met 2024.

Meerwaarde voor iedereen

Meer bekendheid en beeldvorming beroepen, producten en productinnovaties en duurzaamheid, kwalitatieve vakwedstrijden, meer jong vaktalent en instroom geschoolde vakprofessionals, meer samenwerking bedrijven en scholen, Europees podium voor kennisuitwisseling, netwerk en de BV Nederland als showcase.

Intenties en investering

Concreet wordt gevraagd of sector, branche en bedrijven willen investeren in de route naar en in EuroSkills 2024 met: een jaarlijkse bijdrage in nationale vakwedstrijden, een jaarlijkse investering in gemeenschappelijke communicatie op weg naar EuroSkills 2024, een bijdrage in EuroSkills 2024. Maatwerk is mogelijk.

Next up: Inleiding